Environmentální politika

Společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. se zavazuje k ochraně životního prostředí a přijímá přímou zodpovědnost za případné negativní dopady na životní prostředí. Vedení společnosti společně se zaměstnanci deklarují snahu:

  • Dodržovat všechny zákonné předpisy k ochraně životního prostředí a zachování přírodních zdrojů.
  • Udržovat, rozvíjet a soustavně zlepšovat systém environmentálního managementu.
  • Respektovat hospodárnost a ekonomickou únosnost uskutečňovaných environmentálních programů v rámci zachování udržitelného rozvoje.
  • Snižovat objem dopadů a spotřebu zdrojů (materiálu, paliv a energie), prosazovat obnovování těchto zdrojů a recyklaci odpadů tam, kde je to možné.
  • Minimalizovat používání nebezpečných látek a přípravků tam, kde je to možné, nahrazovat je látkami, které nemají nebezpečné vlastnosti.
  • Rozhodovat o investičních záměrech a jejich realizaci s ohledem na životní prostředí.
  • Rozvíjet spolupráci s místními úřady a dalšími zainteresovanými stranami s ohledem na životní prostředí.
  • Využívat komplexní systém vzdělávání a získávat potřebné znalosti v problematice životního prostředí.
  • Uplatňovat kritéria týkající se ochrany životního prostředí při výběru dodavatelů výrobků, služeb a při uzavíraní obchodních vztahů.
  • Soustavně hodnotit vliv všech činností společnosti na životní prostředí.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider

Naše činnost

Společnost R2K CZECH, s.r.o. mnohaleté zkušenosti v oboru stavebnictví. Svým zákazníků poskytuje širokou škálu služeb od stavební činnosti, kde se zaměřuje na výstavbu dřevostaveb, kde je schopna celou zakázku provést na kliči od vybavení koupelen a dokončovacích prací až po dodání oken, dveří, stínící techniky, vrat, elektrických bran a dotvoření plotů i zpevěných ploch.

Naše priority

Spokojený zákazník je pro nás prioritou, proto mu věnujeme náležitou péči nejen při vyhotovéní nabídek ale i po záručním servise či opravách tak aby bylo vždy o klienta náležitě postaráno.

Předokenní roleta její výhody

Předokenní roleta slouží nejen ke komfortnímu zastínění prostoru v letních měsících, ale naproti tomu má své výhody i v zimním období kdy poskytuje izolační vrtvu a vtváří tak izolaci což vede k úspoře energetických strát. Nespornou výhodu představuje předokenní roleta v bezpečnostním prvku jakožto překážka, krou by případně musel nezvaný host překonat. Tento aspekt přispívá i k větčímu pocitu bezpečí pro obyvatele domu.

Tel.+420 703 12 13 12

info@r2k.cz

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a patnáct