Etický kodex

Tento etický kodex určuje základní povinnosti zaměstnance společnosti:

1. Cílem každého zaměstnance společnosti, je dlouhodobě plnit potřeby zákazníků a to poskytováním vysoce kvalitních a komplexních služeb.

2. Zaměstnanec při vykonávání své činnosti jedná vždy kvalifikovaným způsobem, v souladu s dobrými mravy a čestně.

3. Úspěšné udržení dosažených pozic na trhu a realizace dalších rozvojových aktivit společnosti.

4. Vždy vystupovat jako reprezentanti firmy, kdy projev jednotlivce vytváří pozici firmy v očích veřejnosti jako celku.

5. Zaměstnanec svým jednáním nepoškozuje oprávněné zájmy a práva zákazníka.

6. Zaměstnanec volí při jednání se zákazníkem takové postupy, které mu nedovolí zneužít svého postavení v neprospěch svého klienta.

7. Ke své práci přistupují kreativně, přicházet s novými nápady.

8. Zaměstnanec nesmí bez souhlasu zákazníka zveřejnit důvěrné informace klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

9. Zaměstnanec je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

10. Zaměstnanec spolupracuje s ostatními svými kolegy, pokud je to v zájmu zákazníka. Při takové spolupráci zaměstnanec kolegu nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

11. Ve vzájemných vztazích mezi spolupracovníky usilují o toleranci, uznávají všechny své spolupracovníky za rovnocenné partnery.

12. Zaměstnanec jedná vždy ve prospěch firmy, je loajální k zaměstnavateli.

13. Zaměstnanec vždy svým chováním reprezentuje firmu.

14. Zaměstnanec si je vědom své odpovědnosti v procesu zaměstnání a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech své činnosti.

SLIDER - VŽDY JAKO PRVNÍ ČLÁNEK!!!

slider slider slider slider

Naše činnost

Společnost R2K CZECH, s.r.o. mnohaleté zkušenosti v oboru stavebnictví. Svým zákazníků poskytuje širokou škálu služeb od stavební činnosti, kde se zaměřuje na výstavbu dřevostaveb, kde je schopna celou zakázku provést na kliči od vybavení koupelen a dokončovacích prací až po dodání oken, dveří, stínící techniky, vrat, elektrických bran a dotvoření plotů i zpevěných ploch.

Naše priority

Spokojený zákazník je pro nás prioritou, proto mu věnujeme náležitou péči nejen při vyhotovéní nabídek ale i po záručním servise či opravách tak aby bylo vždy o klienta náležitě postaráno.

Předokenní roleta její výhody

Předokenní roleta slouží nejen ke komfortnímu zastínění prostoru v letních měsících, ale naproti tomu má své výhody i v zimním období kdy poskytuje izolační vrtvu a vtváří tak izolaci což vede k úspoře energetických strát. Nespornou výhodu představuje předokenní roleta v bezpečnostním prvku jakožto překážka, krou by případně musel nezvaný host překonat. Tento aspekt přispívá i k větčímu pocitu bezpečí pro obyvatele domu.

Tel.+420 703 12 13 12

info@r2k.cz

X
Jméno
E-mail
Telefon
Dotaz

Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a deset